2015/01/09

travel brings love into your life


Nowy rok to czas na planowanie. Nie mam na myśli stwarzania noworocznych postanowień. Chodzi mi o odkrywanie własnych marzeń. Gdzie chcielibyście pojechać w tym roku? Czy będzie to miejsce o którym myślicie od dawna czy coś zupełnie nowego? Życzę Wam żeby się udało.

Eng:

New year is a time for planning. I don`t mean creating New Year's resolutions. I`m talking about discover own dreams. Where do you want to go this year? Will it be a place where you think for a long time or something completely new? I wish you to be successful.


K